News

Bureau Veritas Latvia sekmīgi izgājusi ikgadējo LATAK akreditācijas uzraudzības vērtēšanu

28. Okt. 2022

Ir novērtēta sertifikācijas institūcijas kompetence atbilstoši jaunajiem akreditācijas standartiem ISO 50003:2021 un ISO 22003-1:2022

“Bureau Veritas Latvia” vadības sistēmu sertifikācijas institūcija ir sekmīgi izgājusi ikgadējo Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas uzraudzības vērtēšanu. Vērtēšanas  ietvaros ir novērtēta sertifikācijas institūcijas kompetence atbilstoši jaunajiem akreditācijas standartiem ISO 50003:2021 energopārvaldības sistēmu sertifikācijā un ISO 22003-1:2022 pārtikas nekaitīguma sistēmu sertifikācijā un “Bureau Veritas Latvia” ir saņēmusi akreditāciju turpmāk veikt ISO 50001:2018  un ISO 22000:2018 sertifikāciju uzņēmumos, ievērojot standartu ISO 50003:2021 un ISO 22003-1:2022 prasības sertifikācijas institūcijām.