vide

Ziņas

Bureau Veritas padziļināti pievērš uzmanību vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības kritērijiem

10. Mar. 2021

Ir  izvēlēti trīs ne-finanšu kritēriji, lai raksturotu pašreizējo situāciju, kā arī noteiktu sasniedzamos mērķus.

Kopējais negadījumu koeficients: Bureau Veritas mērķis ir samazināt kopējo negadījumu koeficientu sasniedzot to samazinājumu par  32% 2025. gadā salīdzinot ar 2019. gadu.

Sieviešu skaits vadošos amatos: Bureau Veritas tiecas, lai sievietes aizņemtu 35%  no kompānijas vadošajiem amatiem līdz 2025. gadam. Salīdzinājums: 2019. gadā šis rādītājs bija  19,5%. Izpildot mērķi, tiks sasniegts  80% vadošajos amatos strādājošo sieviešu skaita  palielinājums.

CO2 emisijas uz darbinieku (tonnas gadā).  Bureau Veritas mērķis ir  samazināt CO2 emisijas līdz 2.0 tonnām gadā uz darbinieku 2025. gadā.  Salīdzinājums:  2019. gadā šis rādītājs bija  2.85 tonnas,  Izpildot mērķi tiks sasniegts samazinājums par 30%.

Saskaņā ar  Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem (SDG), Bureau Veritas  CSR  stratēģija – mērķēta uz "Labākas Pasaules izveidošanu" -  pamatojas uz trīs postulātiem:

-          “Labākas darba vietas izveidošana”
-          “Labākas vides izveidošana”
-          “Labākas biznesa prakses izveidošana”
 

Didier Michaud-Daniel, Bureau Veritas CEO, teica:
"Mēs, Bureau Veritas, veicinām Uzticamas Pasaules veidošanu, palīdzot klientiem samazināt viņu riskus kvalitātes, veselības, drošuma, vides aizsardzības un sociālās atbildības jomās. Šie izaicinājumi ir mūsu centienu pamatā. Komercdarbība pēc principa “Bizness  Sabiedrības labā”  uzliek atbildību  -  rādīt piemēru Korporatīvās sociālās atbildības ziņā, un būt par paraugu nozarē.

Šis paziņojums ir daļa no mūsu  aktivitātēm, iesaistot visus korporatīvos līmeņus – sekmējot pozitīvu ietekmi uz planētas ļaudīm. Tas demonstrē mūsu mērķi -koordinēt mūsu finanšu un nefinanšu izpildījumu  kā  nepieciešamu priekšnoteikumu ilgtspējīgai un veiksmīgai izaugsmei. Esam lepni  ieņemt nozīmīgu vietu ilgtspējīgas attīstības jomā."